Regulamin korzystania ze strony

PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ LUB DOWOLNEJ INNEJ STRONY INTERNETOWEJ HERBALIFE LUB ZAMÓWIENIEM DOWOLNEGO PRODUKTU LUB USŁUGI Z HERBALIFE.

Ta umowa (zwana dalej „Umową”) jest zawierana między Herbalife International of America, a Nevada corporation (określaną dalej jako: „Firma, Herbalife, my lub nas”) a tobą. Umowa ustala prawne terminy i warunki dotyczące używania przez ciebie tej i wszystkich innych stron internetowych Herbalife oraz zamawiania i/lub stosowania dowolnych produktów Herbalife, usług lub w związku z Możliwością Biznesową Herbalife (zbiorczo określane dalej jako „Usługi”). Umowa dostarcza także informacji o tym, jak zostać Dystrybutorem Herbalife. Fakt skorzystania ze stron internetowych Herbalife, włączywszy w to wszystkie strony (zbiorczo „Strony”) i wszystkie informacje, dane, tekst, software, informacje, obrazy, dźwięki i inne materiały (zbiorczo „Treść”) tam zawarte lub zastosowanie lub zamówienie dowolnej innej Usługi potwierdza, że akceptujesz Umowę i zobowiązuje cię do stałego przestrzegania terminów i warunków tej Umowy. Jeśli nie jesteś zadowolony ze Strony lub innych Usług, jedynym i wyłącznym wyjściem jest zaprzestanie korzystania ze Strony lub innych Usług, oprócz sytuacji ujętej w rozdziale Szóstym tej Umowy (Gwarancja Klienta Herbalife).

1. MODYFIKACJE

Zastrzegamy sobie w dowolnym momencie prawo do:

 • Zmiany terminów i warunków Umowy;
 • Uzupełniania, dodawania, modyfikowania lub zaprzestania działania Strony lub innych Usług lub dowolnego fragmentu Strony lub innych Usług, w dowolnym momencie, wyłącznie według naszego uznania.

Jakiekolwiek zmiany w tej Umowie będą obowiązywać od razu po ich ogłoszeniu, o czym poinformujemy cię za pomocą e-maila lub na Stronie (dalej: „Ogłoszenie”). Fakt skorzystania ze Strony lub innych Usług po takim Ogłoszeniu zostanie uznany za akceptację tych zmian. Przeglądaj Umowę regularnie, by mieć pewność, że znasz jej najbardziej aktualną wersję. Strona lub inne Usługi, w całości lub częściowo, mogą być udoskonalane, modyfikowane lub możemy zaprzestać ich kontynuacji według naszego własnego uznania. Jakiekolwiek udoskonalenia, dodatki lub modyfikacje Strony lub innych Usług będą przedmiotem tej Umowy.

2. DOSTĘP

Musisz zapewnić sobie dostęp do Internetu i płacić opłaty za usługi związane z takim dostępem, by korzystać ze Strony. Dodatkowo musisz zapewnić sobie całe wyposażenie niezbędne do tego, by mieć dostęp do Internetu. Jesteś i pozostaniesz jedyną osobą odpowiedzialną za zamawianie, instalację, ściąganie plików, działanie i utrzymanie dowolnego osprzętu, oprogramowania, usługi telefonicznej (kabel lub inne) i usługi dostępu do Internetu na twoim osobistym komputerze oraz za wszystkie związane z tym koszty. Masz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie osprzętu i oprogramowania przed użyciem, czy nie ma w nich wirusów i innych podobnych problemów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za żadne błędy i trudności związane z niewłaściwym działaniem lub uszkodzeniem twojego osprzętu i oprogramowania.

3. UPRAWNIENIA

Gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat. Produkty i Możliwość Biznesu Herbalife nie mogą być oferowane, dostarczane ani sprzedawane w żadnym kraju spoza listy krajów uprzednio autoryzowanych przez Herbalife. Aby zobaczyć tę listę, kliknij tutaj: Kraje Autoryzowane. Herbalife rozszerza swoją sprzedaż na inne rynki, dlatego prosimy regularnie sprawdzać aktualizacje listy.

4. NIEZALEŻNI DYSTRYBUTORZY HERBALIFE

Produkty i usługi są sprzedawane przez sieć Niezależnych Dystrybutorów Herbalife. Aby zamawiać produkty czy usługi Herbalife, nie musisz zostawać Niezależnym Dystrybutorem. Jeśli jednak jesteś tym zainteresowany, skontaktuj się z Herbalife: 022 720 10 05

5. STRONY INTERNETOWE NIEZALEŻNYCH DYSTRYBUTORÓW HERBALIFE

Niezależni Dystrybutorzy Herbalife mogą mieć własne strony internetowe. Każdy Dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą zawartość swojej strony i jej pełną zgodność ze wszystkimi regułami, zasadami i procedurami Herbalife, włączając w to bez ograniczeń Zasady Postępowania i Kodeks Dystrybutora, Zasady Herbalife, Podręcznik Nutrition Club, wszystkie stosowne państwowe regulacje prawne i wszystkie stosowne normy prawne obowiązujące w każdym kraju, w którym prowadzi działalność. Prosimy sprawdzić w podręczniku, który znajduje się w Zestawie Dystrybutora. Jeśli potrzebujesz dodatkowej kopii, skontaktuj się z Herbalife.

HERBALIFE NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRONY INTERNETOWE NIEZALEŻNYCH DYSTRYBUTORÓW HERBALIFE.

6. GWARANCJA DLA KLIENTA HERBALIFE

Herbalife gwarantuje jakość każdego produktu, oznaczonego nazwą Herbalife i potwierdza, że produkty dla niej wytwarzane spełniają wysokie kryteria świeżości i czystości do użytku przez klientów. Jesteśmy przekonani, że klienci uznają nasze produkty za całkowicie satysfakcjonujące pod każdym względem. Jeśli jednak, z jakiegokolwiek powodu, klient detaliczny nie jest całkowicie zadowolony z dowolnego produktu Herbalife zamówionego u Niezależnego Dystrybutora Herbalife, może zażyczyć sobie zwrotu pieniędzy od Dystrybutora w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania produktu. Klient otrzyma instrukcję, by zwrócić produkt lub niezużytą jego część do Dystrybutora, od którego go zamówił. Dystrybutor musi zaoferować klientowi pełną równowartość na zamówienie innych produktów Herbalife lub zwrócić pełną kwotę reklamowanego produktu. Gwarancja jest ograniczona tylko w pewnych specyficznych wypadkach wyłączeń, dołączonych do lub spakowanych z pewnymi produktami i nie stosuje się do produktów celowo uszkodzonych lub źle użytych.

7. DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA

Jeśli udostępniasz informację na Stronę, zgadzasz się udostępniać prawdziwe, aktualne i kompletne informacje o sobie, gdy zostaniesz o to poproszony, oraz zgadzasz się utrzymywać i aktualizować te dane jako właściwe. Zgodnie z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych możemy ujawnić każdą informację o tobie, uzyskaną poprzez Stronę lub w innych sposób, podmiotom trzecim. Więcej szczegółów znajdziesz w pełnej wersji Polityki Ochrony Danych Osobowych. Jakiekolwiek zmiany w Polityce Ochrony Danych Osobowych będą obowiązywać od razu po ich Ogłoszeniu. Fakt skorzystania ze Strony lub innych Usług po takim Ogłoszeniu zostanie uznany za akceptację tych zmian. Przeglądaj tekst Polityki Ochrony Danych Osobowych regularnie, by mieć pewność, że znasz jej najbardziej aktualną wersję.

8. REGULAMIN UŻYTKOWNIKA

Ponosisz odpowiedzialność za każdą i całkowitą Treść, którą nam wysyłasz. Nie możesz wykorzystywać Strony ani innych Usług ani żadnych informacji uzyskanych poprzez Stronę i inne Usługi do:

 • zakłócania innym użytkownikom korzystania ze Strony i innych Usług,
 • działań niezgodnych z prawem,
 • celowego molestowania i krzywdzenia osób niepełnoletnich w jakikolwiek sposób,
 • fałszowania swojej tożsamości lub dowolnej przynależności,
 • modyfikowania, adaptowania, sublicencjonowania, tłumaczenia, sprzedaży, dekompilacji lub demontowania jakiejkolwiek części Strony i innych Usług,
 • zmiany lub usuwania jakichkolwiek oznaczeń praw własności, znaków handlowych i praw autorskich,
 • stosowania ramek, przenoszenia zawartości czy stosowania linków ukrytych odnośnie żadnej części Strony i innych Usług bez naszej wcześniej pisemnej zgody lub
 • wstawiania linków na dowolnej stronie w ramach Strony lub innych Usług z żadnej strony internetowej ani na żadną stronę, która reklamuje jako leczące lub zdrowe działanie jakiejkolwiek substancji, czy ta substancja jest produkowana, oznaczona znakiem towarowym, sprzedawana lub dystrybuowana przez nas, czy nie.

9. STOSOWANIE ADRESÓW E-MAIL OFEROWANYCH PRZEZ STRONĘ

Używając adresu e-mail dostarczonego na lub poprzez Stronę lub inne Usługi, zgadzasz się nie przekazywać żadnej osobie lub jednostce:

 • żadnej Treści, która jest niezgodna z prawem, oszukańcza, stanowiąca groźbę, zniesławienie, oszczerstwo, wulgarna, obsceniczna, szkodliwa, zakłócająca czyjąś prywatność, lub która jest niewłaściwa ze względów rasowych, etnicznych lub jakichkolwiek innych, lub jest przedmiotem umowy poufności, lub narusza nasze lub podmiotu trzeciego prawo własności intelektualnej lub inne prawa,
 • żadnej nie udostępnionej publicznie informacji o naszej firmie,
 • żadnej tajemnicy handlowe ani
 • żadnego kodu komputerowego, plików czy programów (na przykład wirusów komputerowych) przeznaczonych do tego, by zakłócać, niszczyć, narażać na szwank bezpieczeństwo lub ograniczać funkcjonalność dowolnego urządzenia,
 • wysyłanie spamów jest surowo wzbronione. Mianem spamu określa się wysyłanie niepożądanej informacji do osób, jednostek, grup internetowych, forów, list e-mailowych ani innych grup czy list, dopóki nie uzyska się wcześniejszej zgody od odbiorcy e-maila, który jasno zezwoli na wysyłanie mu komunikacji e-mail lub gdy nawiąże się już relacje biznesowe lub osobiste z tym adresatem. JEŚLI OTRZYMUJESZ SPAMY OD KOGOŚ, KTO SPRZEDAJE LUB OPISUJE PRODUKTY LUB MOŻLIWOŚĆ BIZNESOWĄ HERBALIFE, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI NATYCHMIAST, BYŚMY PODJĘLI WŁAŚCIWE CZYNNOŚCI
 • zabrania się używania fałszywych nagłówków w e-mailach oraz fałszowania, naginania lub zmiany pochodzenia e-maila w związku z Herbalife i naszymi produktami i usługami,
 • musisz przestrzegać lokalnych regulacji i zasad prawnych odnośnie ochrony danych osobowych i wysyłania materiałów promocyjnych. Dodatkowo, jeśli dana osoba lub jednostka wskaże, że nie chce otrzymywać e-maili, zgadzasz się ich do niej nie wysyłać. Jeśli ta osoba początkowo zgodziła się otrzymywać e-maile, ale potem poprosiła o zaprzestanie ich wysyłania, musisz spełnić tę prośbę.

Herbalife zabrania angażowania się w jakiekolwiek działania poprzez korzystanie z usługi innego dostawcy, oprogramowania do masowej wysyłki poczty i innych.

10. PRAWO WŁAŚNOŚCI

Strona i inne Usługi oraz oprogramowanie używane ze Stroną i innymi Usługami zawierają informacje, które są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, prawem tajemnicy handlowej, znakami usługi, patentami i/lub innymi normami własności i prawami (razem: „Prawem Własności Intelektualnej”). Dodatkowo, Treść zawarta w ramach Strony lub innych Usług lub w reklamach sponsorskich, w informacjach prezentowanych poprzez Stronę lub inne Usługi lub w reklamach, jest chroniona Prawem Własności Intelektualnej. Wyrażasz zgodę na to, by nie modyfikować, wypożyczać, leasingować, sprzedawać, dystrybuować ani nie tworzyć żadnych utworów pochodnych, opartych na Stronie lub innych Usługach, w całości lub częściowo, dopóki nie uzyskasz od nas na to pisemnej zgody.

11. WŁAŚNOŚĆ I OGRANICZENIA STOSOWANIA

©2003 Herbalife International of America, wszystkie prawa zastrzeżone. Herbalife International of America posiada i zarządza Stroną i/lub innymi Usługami w połączeniu z innymi stosownie do kontraktowych umów. Nie możesz kopiować, reprodukować, publikować, zamieszczać, wysyłać, transmitować ani dystrybuować materiałów ze Strony lub innych Usług w żaden sposób bez naszego wcześniejszego pisemnego zezwolenia. Nie możesz modyfikować żadnych materiałów zawartych w ramach Strony lub innych Usług ani używać ich do żadnego celu. Korzystając ze Strony lub innych Usług, zaświadczasz, że nie masz żadnych praw własności do żadnej zamieszczonej tam własności intelektualnej. Dajemy ci limitowaną, nie przekazywalną licencję nie na wyłączność, a na korzystanie z Treści na Stronie tylko do celów przeglądania Strony lub innych Usług w czasie korzystania z Internetu. Zgodnie z licencją, nie możesz robić czasowych ani stałych kopii Strony lub innych Usług lub innej Treści, na żadnym nośniku ani do żadnych celów. Nie przekazujemy ci tytułów do żadnej Treści. Zachowujemy wszystkie prawa i tytuły do całej Treści. Nie możesz sprzedawać, odsprzedawać, rekompilować, rozkładać czy tłumaczyć żadnych elementów oprogramowania ze Strony lub innych Usług na formy odczytywalne przez ludzi (zapisywanie do ograniczonego rozmiaru, jeśli w ogóle, dozwolone zgodnie ze stosownym prawem). Nie możesz przekazywać żadnej części Strony lub innych Usług podmiotom trzecim. Herbalife, nasze logo, nazwy produktów wytwarzanych, oznakowanych, sprzedawanych i dystrybuowanych przez Firmę są znakiem towarowym i/lub znakami usług Herbalife International of America, Inc., lub firm stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usług i logo stosowane na Stronie lub w innych Usługach należą do poszczególnych właścicieli.

12. ZAMIESZCZANIE POMYSŁÓW

Jeśli przedstawiasz nam dowolne pomysły, sugestie lub opinie, mamy prawo użyć ich bez zapłaty w dowolny sposób, który uznamy za stosowny, włącznie z umieszczeniem ich w Internecie. Możesz jedynie umieszczać pomysły i materiały na Stronie, jeśli uzyskałeś stosowne prawa autorskie i inne pozwolenia na ich zamieszczanie oraz zezwolenie dla nas na ich wykorzystanie bez żadnych ograniczeń. Zgadzasz się, że nie będziesz naruszać ani gwałcić praw podmiotów trzecich, wliczając w to prawo ochrony prywatności, publikacji i własności intelektualnych, takich jak prawa autorskie i prawo do znaków handlowych.

13. HISTORIE

Wypowiedzi ludzi, dotyczące produktów i możliwości biznesowej, zamieszczone na naszej Stronie lub w innych Usługach, odzwierciedlają osobiste doświadczenie każdej z tych osób, są tylko anegdotyczne i mogą nie być typowe.

14. LINKI

Możemy dostarczać linki na strony internetowe lub zasoby podmiotów trzecich. Nasze udostępnienie tych linków nie oznacza aprobaty dla żadnej informacji, produktu czy usługi dostępnych za pośrednictwem takiego linku. Ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad stronami internetowymi czy zasobami podmiotów trzecich, nie możemy ponosić odpowiedzialności za żadną Treść ani za to, że polegasz na jakiejś Treści znalezionej na tych stronach czy w tych zasobach.

15. BŁĘDY

Chociaż staramy się utrzymać integralność Strony i innych Usług, nie możemy zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Jeśli uznasz, że znalazłeś błąd na Stronie lub w innych Usługach, skontaktuj się z oddziałem Herbalife i załącz, w miarę możliwości, opis błędu i kontakt do ciebie. Podejmiemy uzasadnione starania, by rozwiązać ten problem.

16. ZASTRZEŻENIA GWARANCJI; OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystając ze Strony lub innych Usług, wyraźnie zgadzasz się, że

Strona i inne Usługi są dostarczane na podstawie „jak takie” i „jako dostępne” . Do rozmiaru dozwolonego stosownym prawem, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, warunków i innych okoliczności wszelkiego rodzaju, zarówno wyrażonych, jak i domniemanych, łącznie z – ale nie ograniczając się do implikowanych gwarancji – warunkami sprzedawalności dla szczególnych celów, poza jasno wyrażonymi w rozdziale tej Umowy zatytułowanym Gwarancja Klienta Herbalife.

    W żaden sposób nie gwarantujemy, że:

(i) Strona lub Usługi spełnią twoje oczekiwania,

 (ii) Strona lub Usługi będą działać w sposób niezakłócony, punktualny, bezpieczny i wolny od błędów,

(iii) rezultaty, które można płynąć z korzystania ze Strony lub innych Usług będą odpowiednie lub godne zaufania

(iv) wszystkie błędy na Stronie lub w innych Usługach zostaną naprawione.

 • Korzystasz ze Strony lub innych Usług na swoje wyłączne ryzyko. Przy podejmowaniu ważnych decyzji osobistych, medycznych, prawnych lub finansowych nie należy polegać na radach, stwierdzeniach i opiniach. Powinieneś skonsultować się z profesjonalistami, by uzyskać szczegółowe porady stosownie do danych okoliczności, w jakich się znajdujesz. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za możliwe szkody, poniesione przez ciebie i osoby trzecie, a spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez dowolny materiał, który pozyskałeś ze Strony lub innych Usług. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za dowolne szkody lub straty przypisywane wirusom lub innym destrukcyjnym materiałom.
 • Nie reprezentujemy ani nie dajemy gwarancji odnośnie stron internetowych niezależnych dystrybutorów, wliczając w to gwarancję sprzedawalności lub celów fitness. Nie powinieneś polegać na żadnych zaświadczeniach lub gwarancjach zamieszczonych na stronach internetowych niezależnych dystrybutorów.
 • Firma musi zaaprobować każdą dodatkową gwarancję pisemnie. Zgadzasz się nie obciążać nas, naszych dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, niezależnych dystrybutorów ani naszych dostawców odpowiedzialnością za żadne bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, specyficzne, wynikłe lub przykładowe straty lub szkody (wliczając, na przykład, szkody w postaci straty zysków, straty reputacji czy straty danych), nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni, że takie straty mogą się zdarzyć, jako rezultat: • twojej niezdolności dostępu do danych rejestracyjnych w dowolnym momencie,
 • twojego udziału jako Niezależnego Dystrybutora Herbalife,
 • twojego korzystania lub niemożności korzystania ze Strony lub twojego zamówienia lub używania innych Usług,
 • nieautoryzowanego dostępu lub alteracji twojej transmisji lub danych,
 • działań osób trzecich związanych ze Stroną lub innymi Usługami.

Dlatego zrzekasz się swoich roszczeń odnośnie rzeczonego, zarówno gdy są oparte na gruncie kontraktowym, poniesionej szkody czy innym, nawet jeśli byliśmy poinformowani o możliwości takich szkód. W zależności od stosownego wymiaru sprawiedliwości, niektóre z tych ograniczeń zawartych w Rozdziale, mogą się nie odnosić do ciebie. Jeśli na przykład prowadzisz działalność w Wielkiej Brytanii, powyższe ograniczenia nie powinny wykluczać odpowiedzialności Herbalife w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych zaniedbaniem ze strony Herbalife.

17. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się rekompensować i chronić nas, naszych dyrektorów, pracowników, agentów, Niezależnych Dystrybutorów i przedstawicieli przed żądaniami związanymi z wszelkiego rodzaju roszczeniami odszkodowania, uszkodzeniami, stratami, kosztami (łącznie z uzasadnionymi opłatami sądowymi) i innymi wydatkami, które pojawiły się bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób związany z:

 • twoimi działaniami lub zaniedbaniami w związku ze Stroną lub innymi Usługami, 
 • zamówieniem lub użyciem Strony lub innych Usług – wykonanym osobiście przez ciebie lub każdą osobę korzystającą z twojego konta
 • naruszeniem dowolnego postanowienia tej Umowy,
 • każdym twierdzeniem, że dowolny materiał dostarczony lub przekazany nam lub za pomocą Strony lub innych Usług,  narusza prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową lub inną własność intelektualną lub inne prawa osoby trzeciej oraz
 • pogwałceniem praw dowolnej jednostki, wliczając bez ograniczeń każde roszczenie zniesławienia, deformacji, naruszenie praw reklamy, nadużycia i pogwałcenia praw własności intelektualnej lub każdej innej.

Jeśli poczynimy roszczenie odszkodowania, zgadzasz się starać o pisemne zezwolenie z naszej strony przed wyrażeniem zgody na podjęcie jakichkolwiek roszczeń czy działań.

18. WYPOWIEDZENIE; MODYFIKACJA

W każdym momencie i z każdego powodu możemy wypowiedzieć ci dostęp i korzystanie ze Strony lub innych Usług. W każdym momencie i z każdego powodu możemy modyfikować lub zaprzestać dostarczania Strony lub innych Usług, lub dowolnej ich części, z powiadomieniem cię o tym fakcie bądź bez powiadomienia. Nie wymaga się żadnego powiadomienia przy wypowiedzeniu praw dowolnej osobie trzeciej. Nie możesz pociągać nad do odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, specjalne, umowne lub przykładowe straty lub szkody z powodu modyfikacji lub zaprzestania kontynuacji Strony lub innych Usług lub z racji wypowiedzenia ci dostępu do Strony lub innych Usług.

19. PRAWO STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Jeśli decydujesz się korzystać ze Strony lub innych Usług z miejsca poza Stanami Zjednoczonymi, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnego prawa, i do tego zakresu, takie lokalne prawa są aplikowane.

Całe oprogramowanie użyte na Stronie lub innych Usługach podlega kontroli eksportowej USA. Nie wolno ściągać ani eksportować tego oprogramowania (i) do (ani do osób tej narodowości lub tam mieszkających): Kuby, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrku lub każdego innego kraju, na który USA nałożyło embargo swoich towarów oraz (ii) do nikogo z listy Specjalnie Desygnowanych Narodów Departamentu Skarbu USA lub listy Odrzuconych Zamówień Departamentu Handlu USA. Ściągając lub korzystając z tego oprogramowania, zaświadczasz i gwarantujesz, że nie mieszkasz w, ani pod kontrolą, ani nie jesteś tej narodowości ani nie rezydujesz w żadnych z wymienionych krajów ani żadnej pozycji na tej liście.

Zastrzegamy sobie prawo, wyłącznie według naszego uznania, ograniczać dostępność Strony lub innych Usług każdej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji w dowolnym momencie.

20. POSTANOWIENIE RÓŻNE

Prawo Stanu Kalifornia stosuje się do tej Umowy. Jakakolwiek sprawa między tobą a nami musi być przedstawiona sądowi stanowemu lub federalnemu mieszczącemu się w Los Angeles, w Kalifornii. Jeśli sąd uzna część tej umowy za niemożliwą do przestrzegania, reszta tej Umowy nadal ma zastosowanie. To jest cała Umowa między tobą a nami odnośnie Strony lub innych Usług i zastępuje ona wszystkie wcześniejsze, pisemne lub ustne umowy, które mogły istnieć między nami. Bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzekasz się jakichkolwiek praw lub wynagrodzeń, które możesz rościć sobie za szkody i /lub unieważniać tę Umowę z powodu dowolnego nieprawdziwego przedstawienia faktów (innego niż celowo oszukańcze), niezawartego w tej Umowie. Nie możesz przekazać swoich praw ani obowiązków wynikających z tej Umowy żadnej osobie trzeciej bez naszej pisemnej zgody. Nieudana próba wykonania dowolnego postanowienia tej Umowy nie powoduje zrzeczenia się przez nas praw do tego, by domagać się przestrzegania tego samego postanowienia w przyszłości. Tytuły rozdziałów w tej Umowie służą wyłącznie celom informacyjnym, ale nie są same w sobie postanowieniami tej Umowy, których przestrzegania można się domagać.

 

[Ostatnio aktualizowane 29 lipca, 2003 r.]

[© 2003]. Herbalife International of America. Wszystkie prawa zastrzeżone.