Polityka prywatności

Data ostatniej zmiany: 1 marca 2023 r.

Firma Herbalife oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne („my”, „nas” lub „nasze”) szanują Państwa obawy dotyczące prywatności. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat sposobu wykorzystywania przez firmę Herbalife Państwa danych osobowych oraz na temat praw przysługujących Państwu w odniesieniu do danych osobowych. Informacje są przedstawione w formie często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. W razie dodatkowych pytań dotyczących tej polityki można skontaktować się z nami pod adresem privacy@herbalife.com.

Niniejsza polityka ma zastosowanie wyłącznie do witryn internetowych i aplikacji Herbalife („Witryny”) zawierających do niej łącze.

Administratora danych osobowych Herbalife w swoim kraju zamieszkania można ustalić za pomocą tabeli na końcu tej polityki. Administrator danych osobowych określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Informujemy też, że produkty Herbalife sprzedawane są wyłącznie przez naszych niezależnych partnerów („partnerzy”), którzy są administratorami udostępnianych im danych osobowych. Aby uzyskać informacje o tym, jak postępują z danymi, należy się z nimi kontaktować bezpośrednio.

Często zadawane pytania (FAQ)

 • W jakich celach Herbalife gromadzi dane osobowe?
 • Jakie dane osobowe gromadzi Herbalife?
 • W jaki sposób Herbalife przechowuje dane osobowe?
 • Jak długo Herbalife przechowuje dane osobowe?
 • Komu Herbalife udostępnia dane osobowe?
 • W jaki sposób Herbalife przekazuje dane osobowe?
 • Jakie działania Herbalife podejmuje w celu ochrony prywatności dzieci?
 • Czym są pliki cookie?
 • Jakie prawa przysługują mi w odniesieniu do danych osobowych?
 • Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych?
 • Czy Herbalife może zmienić tę politykę?
 • Co z łączami do usług innych firm?
 • Jak mogę skontaktować się z jednostką Herbalife będącą administratorem moich danych osobowych?

W jakich celach Herbalife gromadzi dane osobowe?

W przypadku gdy łączą nas stosunki umowne, dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji naszej umowy, dostarczania naszych produktów i usług oraz zarządzania naszymi relacjami, a w szczególności w celu:

 • przygotowania i zawarcia umowy partnerskiej — podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy;
 • wykonywania warunków umowy partnerskiej, w tym obliczania zarobków Państwa i innych partnerów, odpowiadania na zapytania oraz gromadzenia i dostarczania informacji na temat partnerów stojących wyżej i niżej w Państwa linii hierarchicznej (np. przygotowywania raportów dotyczących linii);
 • przetwarzania zamówień produktów, zarządzania rachunkami, fakturowania i pobierania należności;
 • dostarczania produktów, obsługi zwrotów oraz zarządzania umowami i gwarancjami;
 • obsługi płatności.

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, a w szczególności do takich celów jak:

 • cele rachunkowe i podatkowe, 
 • prowadzenie działań związanych z wycofaniem produktów oraz
 • odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji ze strony właściwych podmiotów publicznych i organów sądowych.

Dane osobowe podawane w Witrynach przetwarzamy w następujących uzasadnionych celach biznesowych: 

 • tworzenie i zarządzanie Państwa kontem online (np. kontem w witrynie MyHerbalife);
 • komunikacja z Państwem na temat Państwa konta internetowego, w tym wysyłanie informacji o funkcjach konta, zabezpieczeniach i ulepszeniach;
 • dostarczanie naszych produktów i usług oraz ochrona integralności i bezpieczeństwa naszych usług;
 • utrzymywanie naszych Witryn internetowych i platform cyfrowych;
 • działania związane z rozwiązywaniem problemów technicznych oraz bezpieczeństwem danych i powiązane z nimi sprawozdania i analizy;
 • działania związane z zarządzaniem działalnością partnerów i dostarczanie partnerom narzędzi do zarządzania ich niezależną działalnością;
 • wspieranie działalności partnerów, w tym w związku z raportami dotyczącymi linii hierarchicznej, analizami i statystykami oraz osiąganiem celów, poprzez udostępnianie danych osobowych, które uzyskujemy na temat Państwa i Państwa klientów, wybranym partnerom, w tym znajdującym się wyżej w Państwa linii hierarchicznej;
 • zwiększanie komfortu korzystania z naszych Witryn internetowych poprzez wdrażanie mechanizmów ułatwiających dostęp oraz dostosowywanie ich i ich treści do potrzeb użytkowników;
 • zarządzanie naszym programem nagród partnerskich i udoskonalanie go, w tym określanie i przewidywanie kwalifikacji i ponownych kwalifikacji do prowizji związanych ze statusem, premii lub rabatów na podstawie opartych na algorytmach modeli analitycznych, szkoleniowych i predykcyjnych (żadne decyzje, które wywołują skutki prawne lub inne podobnie poważne skutki dla osób, których dotyczą dane, nie są oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu);
 • publiczne wyrażanie uznania, nagradzanie i/lub docenianie w inny sposób w związku z osiągnięciami i/lub postępami w zakresie realizacji planu sprzedażowo-marketingowego Herbalife, w tym między innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych i naszych Witryn internetowych oraz podczas spotkań funkcyjnych i wydarzeń firmowych;
 • dostarczanie partnerom opartych na algorytmach rekomendacji dotyczących produktów; 
 • rozpatrywanie skarg partnerów, komunikacja z Państwem, oferowanie obsługi klienta i rozpatrywania reklamacji związanych z naszymi produktami i usługami;
 • obsługa, ocena i ulepszanie naszych produktów i usług (w tym administrowanie Witrynami, opracowywanie nowych produktów i usług, ulepszanie, udoskonalanie i analizowanie naszych produktów i usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie bazy klientów i witryn, przeprowadzanie analiz danych);
 • przeprowadzanie ankiet i badań rynkowych, reklamowanie i wprowadzanie na rynek naszych produktów i usług oraz analizowanie skuteczności naszych reklam i marketingu;
 • przygotowywanie raportów i analiz zebranych danych, badanie skuteczności programów biznesowych Herbalife, prowadzenie analiz i sprawozdawczości w zakresie działalności naszych partnerów i potencjalnych partnerów oraz wspieranie rozwoju firmy i jej działalności;
 • weryfikacja tożsamości, zarządzanie bazą danych i działaniami sprawozdawczymi, w tym analizowanie kont lub profili Herbalife związanych z partnerem;
 • zapewnianie i zwiększanie bezpieczeństwa naszych Witryn, produktów i usług oraz zapobieganie niewłaściwemu z nich korzystaniu;
 • prowadzenie działań w zakresie zarządzania zagrożeniami oraz powiązane z tym monitorowanie, rejestrowanie i analiza zagrożeń w celu wykrywania zagrożeń dla sieci, systemów, aplikacji i baz danych Herbalife oraz zapobiegania tym zagrożeniom;
 • prowadzenie dokumentacji biznesowej i działań IT, w tym przechowywanie danych;
 • korzystanie z naszych praw i środków zabezpieczających oraz obrona przed roszczeniami prawnymi;
 • ochrona przed oszustwami i innymi działaniami przestępczymi, roszczeniami i innymi obciążeniami oraz ich identyfikacja i zapobieganie im;
 • ochrona interesów Herbalife w odniesieniu do planu marketingowego, stanu magazynowego i procedur związanych z premiami, w tym poprzez kontrolę sprzedaży, na przykład poprzez skontaktowanie się z ograniczoną liczbą klientów detalicznych partnerów w celu potwierdzenia sprzedaży;
 • egzekwowanie naszego Regulaminu oraz naszych zasad programu partnerskiego i praw, w tym analiza i rozpatrywanie reklamacji i innych zapytań;
 • dostarczanie Państwu informacji i reklam online na temat naszych produktów, usług i ofert specjalnych zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykorzystujemy dane osobowe w tych celach, ponieważ mamy uzasadniony interes biznesowy w prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług naszym partnerom i ich klientom.  Podejmujemy uzasadnione środki w celu zapewnienia, że nasze interesy, do których realizacji dążymy, są zrównoważone z Państwa interesami, prawami i uprawnieniami, i jesteśmy gotowi wyjaśnić to na życzenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom wykorzystania danych osobowych; w takim przypadku mogą jednak Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z naszych produktów i usług.

W przypadkach, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy Państwa zgodę na wykorzystanie danych osobowych w następujących celach:

 • umożliwienie Państwu korzystania ze specjalnych usług, takich jak otrzymywanie pakietów informacji o naszych produktach i usługach, wprowadzeniu nowych produktów lub usług, ofertach i promocjach;
 • umożliwienie Państwu kontaktu z partnerem Herbalife w celu uzyskania informacji na temat zakupu od niego produktów Herbalife lub wprowadzenia do planu partnerskiego;
 • umożliwienie Państwu udziału w wydarzeniach, ankietach i wyzwaniach; 
 • wykorzystanie danych osobowych w związku z marketingiem produktów i usług Herbalife, w tym do działań marketingowych w mediach społecznościowych;
 • korzystanie z niektórych plików cookie i podobnych technologii, zgodnie z wymogami prawa.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, informując nas o tym pod poniższym adresem e-mail, rezygnując z otrzymywania wiadomości reklamowych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości SMS lub zmieniając ustawienia prywatności przeglądarki zgodnie z poniższym opisem. W przypadku wycofania zgody mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z naszych produktów i usług.

Dane osobowe możemy również wykorzystywać w inny sposób, określony w powiadomieniu przedstawionym w momencie zbierania danych. 

Jakie dane osobowe gromadzi Herbalife?

Uzyskujemy następujące rodzaje danych osobowych:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny i adres e-mail;
 • treści generowane przez użytkowników związane z preferencjami, komentarzami, pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi produktów;
 • w przypadku partnerów uzyskujemy również nazwę firmy (jeśli dotyczy), kraj, adres działalności, informacje rozliczeniowe oraz inne informacje wymagane w celu nawiązania przez Państwa partnerstwa z Herbalife i dostarczania Państwu informacji o naszych produktach i usługach;
 • inne informacje, które zdecydują się Państwo podać, np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych formularzy dostępnych w naszych Witrynach internetowych.

Przekazywanie nam danych osobowych jest dobrowolne, jednak niektóre dane osobowe są niezbędne do dostarczenia Państwu odpowiedniego produktu lub usługi. Jeśli zdecydują się Państwo nie podawać niezbędnych informacji, może to wpłynąć na możliwość dostarczania przez nas określonych produktów lub usług.

Ponadto rodzaj danych osobowych przekazywanych nam bezpośrednio jasno wynika z kontekstu, w jakim są przekazywane. Na przykład przy wypełnianiu formularza, aby poprosić o informacje na temat produktów Herbalife, nawiązać partnerstwo z Herbalife, poprosić o kontakt ze strony partnera lub wziąć udział w wyzwaniu lub loterii, podają Państwo swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i wszelkie inne informacje wymagane przez formularz. W odpowiedziach w kwestionariuszu dotyczącym profilu stanu zdrowia można dobrowolnie podać informacje na temat zdrowia i dobrego samopoczucia, w tym cechy fizyczne lub ich opisy, a także inne dane związane z ciałem, dietą, formami aktywności lub fizjologią. W takich przypadkach możemy w razie potrzeby udostępnić Państwu dodatkowe informacje i możliwości wyboru dotyczące przewidywanego sposobu wykorzystania danych osobowych. Rejestrując się do celów korzystania z wybranej funkcji naszych Witryn, podają Państwo imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz wszelkie inne informacje niezbędne do uzyskania dostępu do tej funkcji. Poszczególne formularze w naszych Witrynach różnią się pod względem wymaganych i zbieranych informacji. Wymagane informacje są oznaczone w formularzu gwiazdką (*). W polach, które nie są wymagane, można wprowadzić dodatkowe informacje. Gromadzimy także preferencje dotyczące komunikacji, takie jak informacja, czy życzą Państwo sobie otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze marketingowym. 

W przypadku zarejestrowanych partnerów Herbalife zbiera informacje o produktach kupowanych online, statystyki zamówień i sprzedaży, dane o prowizjach, premiach, zniżkach i poziomie partnera, informacje o udziale w wydarzeniach, dane bankowe w zakresie niezbędnym do przestrzegania przepisów ustawowych dotyczących podatków i rachunkowości oraz informacje dobrowolnie przekazywane przez partnerów w Witrynach internetowych, takie jak informacje o potencjalnych klientach i działaniach marketingowych. 

Możemy otrzymywać dodatkowe informacje o Państwie ze źródeł publicznych i komercyjnych oraz od innych stron trzecich. Jeśli przechodzą Państwo z naszych Witryn do serwisów innych firm, takich jak Facebook, Google lub Twitter, korzystając z tych serwisów w celu zalogowania się do Witryn lub udostępnienia innym użytkownikom informacji o swoim korzystaniu z Witryn, gromadzimy informacje z tych serwisów innych firm.

Niektóre treści lub funkcje Witryn są udostępniane przez strony trzecie, na przykład w formie wtyczek Facebooka i Twittera. Te strony trzecie otrzymują pewne informacje na temat korzystania przez Państwa z naszej Witryny internetowej, w tym za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii (patrz sekcja dotycząca plików cookie poniżej). Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystują one dane, należy zapoznać się z witrynami internetowymi tych stron trzecich.

Informacje gromadzone w sposób zautomatyzowany

Mogą Państwo odwiedzać Witryny bez informowania nas o swojej tożsamości. Gromadzimy jednak za pośrednictwem Witryn informacje techniczne, takie jak adres IP urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia, charakterystyka przeglądarki internetowej, charakterystyka urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, adresy URL, z których nastąpiło przejście do Witryny, ścieżkę kliknięć oraz daty i godziny odwiedzin w Witrynie. Gromadzimy te informacje, aby nawiązać połączenie i wyświetlić nasze Witryny, zrozumieć sposób korzystania przez Państwa z Witryn oraz zapisywać wybrane przez Państwa opcje. Gromadzone dane nie umożliwiają bezpośredniego ustalenia Państwa tożsamości, ale mogą być przydatne do celów marketingowych oraz w celu doskonalenia oferowanych przez nas usług.

Reklamy oparte na zainteresowaniach

W naszej Witrynie internetowej uzyskujemy informacje o Państwa działaniach online w celu dostarczania reklam produktów i usług, które mogą być dostosowane do Państwa zainteresowań. Mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy w innych witrynach internetowych, ponieważ korzystamy z usług reklamowych innych firm. Dzięki tym usługom reklamowym możemy kierować nasze komunikaty reklamowe do odbiorców z uwzględnieniem danych demograficznych, wywnioskowanych zainteresowań i kontekstu przeglądania. Usługi te śledzą Państwa aktywność online przez cały czas i w wielu witrynach i aplikacjach, gromadząc informacje za pomocą zautomatyzowanych środków, w tym poprzez wykorzystanie plików cookie, dzienników serwera internetowego, znaczników web beacon i innych tego typu technologii. Usługi reklamowe wykorzystują te informacje do wyświetlania Państwu reklam, które mogą być dostosowane do indywidualnych zainteresowań. Informacje, które usługi reklamowe mogą gromadzić, obejmują dane dotyczące odwiedzin w witrynach, które obsługują reklamy, takich jak strony lub reklamy, które Państwo wyświetlili, oraz działania podejmowane przez Państwa na stronach internetowych lub w aplikacjach. Gromadzenie danych odbywa się zarówno w naszych Witrynach internetowych, jak i w witrynach internetowych i aplikacjach innych firm, które współpracują z tymi usługami reklamowymi. Proces ten pomaga nam również śledzić skuteczność naszych działań marketingowych.

Usługi analityczne innych firm

Możemy w naszych Witrynach korzystać z usług analitycznych innych firm. Informacje uzyskiwane przez nas za pośrednictwem Witryn mogą być ujawniane tym usługom lub gromadzone przez nie bezpośrednio.

W jaki sposób Herbalife przechowuje dane osobowe?

Herbalife przechowuje dane osobowe w scentralizowanym repozytorium, wraz z innymi informacjami, które możemy mieć na Państwa temat. Dzięki temu unikamy powielania danych, lepiej zarządzamy zasobami informacyjnymi i możemy zapewniać Państwu lepszą obsługę. Informacje wykorzystujemy do celów wymienionych powyżej i zgodnie z dokonanymi przez Państwa wyborami.

Jak długo Herbalife przechowuje dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez cały czas naszej relacji, a także przez uzasadniony okres po jej zakończeniu zgodny z obowiązującymi okresami przedawnienia, chyba że obowiązujące prawo wymaga krótszego okresu przechowywania.

Komu Herbalife udostępnia dane osobowe?

Dane osobowe, które uzyskujemy na temat Państwa i Państwa klientów, udostępniamy:

 • naszym podmiotom stowarzyszonym i zależnym oraz dystrybutorom, agentom i licencjobiorcom tych podmiotów;
 • dostawcom usług, którzy świadczą usługi w imieniu firmy Herbalife, na przykład firmom, które pomagają nam rozwijać naszą Witrynę internetową i zapewniać jej bezpieczeństwo, oraz firmom, które pomagają nam w analizie danych i dostosowywaniu reklam do zainteresowań odbiorców, w tym poprzez analizę algorytmiczną;
 • innym firmom, z których usług firma Herbalife korzysta bezpośrednio lub pośrednio w ramach obsługi Państwa, na przykład podczas realizacji zamówień, dostarczania przesyłek, zarządzania pocztą elektroniczną, przetwarzania płatności kartami kredytowymi czy obsługi klienta; 
 • wybranym partnerom Herbalife, w tym partnerom Herbalife znajdującym się wyżej w Państwa linii hierarchicznej, wyłącznie w celu wspierania partnerów w dalszym rozwoju działalności związanej ze współpracą z Herbalife i osiąganiu celów, w tym w związku z raportami dotyczącymi linii hierarchicznej, wnioskami i statystykami, oraz do wykorzystania w narzędziach i platformach marketingowych;
 • innym podmiotom, w tym uprawnionym audytorom zewnętrznym lub organom rządowym, gdy jest to wymagane na mocy przepisów prawa bądź nakazów i wezwań sądowych, gdy jest to konieczne w związku z postępowaniem sądowym lub podobnym postępowaniem prawnym, urzędowym lub arbitrażowym oraz gdy jest to potrzebne w celu prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie oszustwa lub w celu zapobiegania oszustwom.

Większość naszych globalnych dostawców usług ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, jednak Herbalife angażuje też lokalnych dostawców usług w krajach, w których prowadzi działalność. W ramach umowy wymagamy od tych dostawców usług przetwarzania danych osobowych wyłącznie w naszym imieniu oraz wdrażania środków zapewniających ochronę bezpieczeństwa i poufność danych osobowych. 

Ponadto możemy ujawnić Państwa dane osobowe, (a) jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub w ramach procedury prawnej, na przykład w wyniku nakazu sądowego lub wniosku od organów ścigania; (b) gdy uznamy, że ujawnienie informacji jest konieczne lub właściwe w celu zapobieżenia szkodom fizycznym na osobie lub stratom finansowym; (c) w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzewanego lub faktycznego oszustwa lub innej nielegalnej działalności; (d) w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania, likwidacji, fuzji, przejęcia lub postępowania upadłościowego).

W jaki sposób Herbalife przekazuje dane osobowe?

Herbalife ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, natomiast partnerzy znajdujący się wyżej w Państwa linii hierarchicznej mogą mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach. W związku z tym gromadzone przez nas dane osobowe możemy przekazywać do odbiorców w krajach innych niż kraj, w którym pierwotnie były one gromadzone. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów dotyczących ochrony danych jak kraj, w którym dane osobowe zostały podane. Przekazując Państwa dane osobowe odbiorcom w innych jurysdykcjach (takich jak Stany Zjednoczone), zapewniamy im poziom ochrony opisany w niniejszej polityce.

Przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych, zapewniając odpowiednią ochronę w przypadku przekazywania danych osobowych odbiorcom danych w krajach poza Państwa jurysdykcją. W zakresie, w jakim ci odbiorcy danych znajdują się w krajach, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską lub inny właściwy organ za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia mające na celu zapewnienie takiego poziomu ochrony danych, w tym poprzez zawarcie z odbiorcami danych umów o przekazywaniu danych (takich jak standardowe klauzule umowne UE). Kopię stosowanych przez nas klauzul zabezpieczających można uzyskać, kontaktując się z nami we wskazany poniżej sposób.

Jakie działania Herbalife podejmuje w celu ochrony prywatności dzieci?

Nasze Witryny są przeznaczone dla ogółu odbiorców. W niektórych przypadkach Herbalife może zbierać dane osobowe od osób niepełnoletnich. Herbalife uzyskuje zgodę rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwzględnieniem dostępnych technologii weryfikacji wieku w sposób świadomy nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie rozpowszechniamy bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka żadnych danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to ciąg danych tekstowych, który witryna internetowa przesyła do folderu plików cookie przeglądarki na dysku twardym komputera użytkownika, tak aby witryna internetowa mogła zapamiętać tożsamość użytkownika. Pliki cookie mogą pomagać witrynie internetowej w szybszym ułożeniu treści zgodnie z preferowanymi zainteresowaniami użytkownika. Niektóre pliki cookie umożliwiają nam odtworzenie i powtórzenie wcześniejszych Państwa sesji w naszych Witrynach internetowych.

Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzi, „czas życia” pliku cookie oraz wartość – zazwyczaj jest to wygenerowany losowo unikalny numer. Więcej informacji można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie https://www.herbalife.pl/footer-pages/zasady-dotyczace-plikow-cookie/.

Jakie prawa przysługują mi w odniesieniu do danych osobowych?

W zależności od obowiązującego prawa mogą Państwo mieć różne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, takie jak prawo do dostępu, sprostowania, zażądania ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego i profilowania), a także prawo do uzyskania przechowywanych przez nas danych osobowych na swój temat w formacie umożliwiającym ich przeniesienie do innego administratora danych oraz, w określonych okolicznościach, prawo do zażądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jak wyjaśniono powyżej.

 

Niektóre z naszych Witryn umożliwiają przeglądanie i aktualizowanie swoich danych osobowych lub anulowanie członkostwa w usłudze. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna lub jeśli potrzebna jest pomoc w zakresie korzystania z innych praw przysługujących Państwu w odniesieniu do danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem tego formularza. Należy mieć na uwadze, że prawa te podlegają ograniczeniom określonym przepisami prawa.

 

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać reklam za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, mają Państwo możliwość wycofania zgody z poziomu otrzymywanych wiadomości.

W razie dodatkowych pytań dotyczących niniejszej polityki i naszych praktyk lub w razie skarg dotyczących sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Herbalife prosimy o kontakt pod adresem:

Inspektor danych osobowych – region EMEA
HN Global Business Services Center Kraków Sp. z o.o. ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Polska
privacy@herbalife.com

 

W przypadku użytkowników i partnerów w Unii Europejskiej, jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Herbalife, których Herbalife nie jest w stanie wyjaśnić w zadowalający sposób, przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do właściwego organu nadzorczego w Państwa jurysdykcji.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych?

Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę zbieranych przez nas danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub użyciem. Dane osobowe gromadzone przez Witryny Herbalife są przechowywane w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które nie są dostępne publicznie. W razie potrzeby dane osobowe są przed przeprowadzeniem transakcji szyfrowane przy użyciu odpowiedniej, bezpiecznej technologii.

Czy Herbalife może zmienić tę politykę?

Herbalife może od czasu do czasu modyfikować tę politykę. W górnej części polityki informujemy, kiedy została ona ostatnio zaktualizowana. Zalecamy okresowe odwiedzanie naszej Witryny internetowej w celu zapoznania się z najnowszą wersją polityki.

Co z łączami do usług innych firm?

Nasze Witryny mogą zawierać łącza do innych usług internetowych i mogą zawierać elementy innych firm, takie jak aplikacje, narzędzia, widżety i wtyczki. Te usługi online i elementy innych firm działają niezależnie od nas. Praktyki ochrony prywatności tych innych firm, w tym szczegółowe informacje na temat gromadzonych przez nie informacji, są określone w oświadczeniach o ochronie prywatności tych firm, dlatego zdecydowanie zalecamy ich przeczytanie. Firma Herbalife nie ponosi odpowiedzialności za praktyki tych firm dotyczące postępowania z informacjami.

Jak mogę skontaktować się z jednostką Herbalife będącą administratorem moich danych osobowych?

Jednostkę Herbalife, która jest administratorem Państwa danych osobowych, można zidentyfikować, korzystając z poniższej tabeli określającej administratorów w zależności od kraju zamieszkania.

 

Austria

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany (Darmstadt, Niemcy) 

Belgia

INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium (Bruksela, Belgia)

Bułgaria

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki, ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn („Herbalife Polska”)

Chorwacja

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, Croatia (Zagrzeb, Chorwacja) („Herbalife Croatia”)

Cypr

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, Marousi, 15126 Athens, Greece (Ateny, Grecja) („Herbalife Greece”)

Czechy

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., nr identyfikacyjny (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic (Praga, Czechy) („Herbalife Czech”)

Dania

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K (Kopenhaga)

Estonia

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija (Ryga, Łotwa) („Filuet”)

Finlandia

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland (Helsinki, Finlandia)
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Francja

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A., 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Polinezja Francuska

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A., 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Niemcy

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany (Darmstadt, Niemcy)

Grecja

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece (Ateny, Grecja)

Węgry

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest (Budapeszt), Gubacsi út 6., Building „B”

Islandia

Herbalife (U.K.), Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Irlandia

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HBVia Amsterdam 125, United Kingdom (Wielka Brytania)

Włochy

Herbalife Italia S.p.A., Via Amsterdam 125, 00144 Roma, Italia (Rzym, Włochy)

Łotwa

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija (Ryga, Łotwa) („Filuet”)

Litwa

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija (Ryga, Łotwa) („Filuet”)

Macedonia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, Croatia (Zagrzeb, Chorwacja) („Herbalife Croatia”)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands (Utrecht, Holandia)

Holandia

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands (Utrecht, Holandia)

Norwegia

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Polska

Herbalife Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Portugalia

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, Portugal (Porto Salvo, Portugalia) 

Rumunia

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania (Bukareszt, Rumunia)

Serbia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, Croatia (Zagrzeb, Chorwacja) („Herbalife Croatia”)

Słowacja

Herbalife Slovakia s.r.o., nr identyfikacyjny: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic (Bratysława, Słowacja) („Herbalife Slovakia”)

Słowenia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, Croatia (Zagrzeb, Chorwacja) („Herbalife Croatia”)

Hiszpania

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid (Madryt)

Szwecja

Herbalife Sweden AB, Box 556, 101 31 Stockholm, Sweden (Sztokholm, Szwecja)
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Szwajcaria

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany (Darmstadt, Niemcy)

Wielka Brytania

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Wielka Brytania

 

Ponadto firma Herbalife Europe Ltd. jest administratorem niektórych danych osobowych dotyczących współpracy z ograniczoną liczbą zewnętrznych usługodawców i wyznaczyła firmę Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. jako swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej. Z firmą Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. można skontaktować się, pisząc na adres: 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg lub privacy@herbalife.com.